Stichting Steun 22Q11

Stichting Steun 22Q11 zet ook in 2022 Hulphond in bij mensen met het 22q11 syndroomHulphond Project Do support

Therapie- en coaching traject voor mensen met het 22Q11 syndroom.

Veel kinderen met het 22q11 syndroom zijn angstig of onzeker, worden gepest, hebben gedragsproblemen, ontwikkelingsachterstanden of last van psychiatrische problematiek. Ook veel volwassenen met 22q11 lopen tegen beperkingen en vraagstukken aan waarmee ze in reguliere therapieën of coaching trajecten niet verder komen. Stichting Steun 22Q11 heeft in samenwerking met Hulphond Nederland een therapie- en coaching traject uitgezet voor kinderen en volwassenen met het 22q11 Syndroom. Hulphond Nederland kan deze mensen een helpende hand bieden door middel van dierondersteunde therapie en coaching. Met de unieke combinatie van een professionele therapeut en een zorgvuldig geselecteerde hond helpen zij mensen met het 22q11 syndroom die anders vastlopen in het dagelijks leven. Dit kan het eerste antwoord op een hulpvraag zijn of een vervolg op eerdere behandeltrajecten.

Dit speciaal voor Stichting Steun 22Q11 gemaakte traject bestaat uit een intake, tien dierondersteunde therapie- en coachingsessies, verschillende evaluatiemomenten en duurt 3 maanden. Na deze 3 maanden worden er maximaal 5 extra nazorgsessies ingepland. De nazorgsessies dienen om te kijken of alles wat hij/zij in de trainingssessies heeft geleerd ook heeft onthouden, of er herhaling nodig is of dat e.e.a. nog moet worden aangescherpt. 

Stichting Steun 22Q11 vindt het belangrijk dat er voor degenen die dit hard nodig hebben tastbare hulp wordt aangeboden. Om zo het toch al zo uitdagende leven dat personen met het 22q11 syndroom hebben te voorzien van handvatten waar ze iets mee kunnen. De kosten van een therapie traject zijn € 1360,00. Van iedere deelnemer die zich aanmeldt voor dit traject vragen wij een eigen bijdrage van € 250,00. De Stichting is een non-profit organisatie en kan deze dierondersteunde therapie- en coaching trajecten voor deze prijs aan onze leden aanbieden, dankzij de steun van donateurs en sponsoren. 

Wij hopen dat u ons wilt helpen met het aanbieden van deze therapie- en coaching trajecten door ons te steunen met een donatie. Zodat wij samen iemand die deze hulp hard nodig heeft kunnen helpen door het vergroten van zijn of haar weerbaarheid en zelfvertrouwen. Door beter functioneren, autonomie en eigen regie te stimuleren en om blijvende, positieve gedragsveranderingen in te zetten.

 

Meer weten over de inhoud van deze trainingen?

Doelgroepen

Hulphond Nederland werkt met dieren als co-therapeut bij hulpvragen met betrekking tot:

 • gedragsproblematiek (ass, adhd, add enzovoorts)
 • psychische problematiek
 • hechtingsproblematiek
 • pesten
 • verstandelijke beperkingen
 • sociale en emotionele vaardigheden
 • weerbaarheid
 • houding en non-verbale communicatie
 • ontwikkelingsproblematiek
 • authenticiteit en leiderschap
 • traumaverwerking
 • hooggevoeligheid

Honden kennen namelijk geen vooroordelen. Ze leven in het moment en reageren op je innerlijk, je overtuigingen en gemoedstoestand. Deze dieren spiegelen je gedrag. Ben je druk, zenuwachtig, verdrietig, boos of verlegen? Dan ziet de therapeut dat terug in het gedrag van het dier waarmee je werkt. Een dier reageert namelijk op basis van zijn zintuigen en intuïtie. De therapeuten herkennen en duiden het gedrag en vertalen dit samen met jou en je ouders naar alledaagse situaties.

In dit therapie- en coachingtraject gaan ze heel nadrukkelijk uit van wat jij kunt. Ze kijken naar mogelijkheden en oplossingen, inplaats van problemen en onvermogen. Door actief met een hond aan de slag te gaan en opbouwende ervaringen op te doen, creëren jij en de therapeut bewustwording en inzicht.

Werkwijze

Iedere sessie is maatwerk. Samen met een therapeut en een dier ga je actief aan de slag. Met honden betekent dit bijvoorbeeld dat er diverse commando’s worden opgevolgd of een parcours wordt afgelegd. De aanwezige therapeut leest en duidt het gedrag van het aanwezige dier. Op basis daarvan wordt een brug geslagen naar je eigen gedrag.

Dierondersteunde therapie- en coaching vergroot je weerbaarheid en zorgt voor zelfvertrouwen, beter functioneren, autonomie en eigen regie. Wij streven naar blijvende, positieve gedragsveranderingen en een nieuw perspectief. Tijdens de therapie en coaching wordt ook jouw leefomgeving bij het proces betrokken.

Therapeuten

Alle therapeuten van Hulphond Nederland zijn ervaren en gekwalificeerde hulpverleners. Zij hebben bijvoorbeeld een opleiding gevolgd tot psycholoog, orthopedagoog, sociaal pedagogisch werker of maatschappelijk hulpverlener en zijn op minimaal hbo-niveau geschoold. Alle therapeuten zijn geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Bovendien hebben zij een opleiding gevolgd over het gedrag van honden en/of paarden. Hiermee waarborgen zij het welzijn en de veiligheid van alle dieren waarmee we werken.

Huphondhond Project Do support
nieuws (1)
Peptalk (1)
Donaties (18)

MEER INZICHT DOOR TRAININGSSESSIES BIJ HULPHOND

"Een aanrader", "Er zit zeker meerwaarde in deze trainingssessies",  "Jammer dat het is afgelopen"..

Dit zijn enkele reacties van ouders waarvan hun kinderen hebben meegedaan aan het therapie en coaching traject bij Hulphond. Deze sessies worden aangeboden voor kinderen met 22Q11 door Stichting Steun 22Q11. Tijdens de trainingssessie wordt er, aan de hand van een hulpvraag van de ouder of de patiënt, een plan van aanpak gemaakt. Contact maken, grenzen aangeven, hulp vragen, zelfstandig een taak uitvoeren, zelfvertrouwen, rust nemen, stressgevoelens en nieuwe oplossingen bedenken. Allemaal dingen waaraan tijdens de sessies met de hond wordt gewerkt. De pilot zit erop en uit alle evaluaties zijn mooi behaalde resultaten gekomen. Het allermooiste is dat alle kinderen die hebben meegedaan enorm hebben genoten en het jammer vinden dat het is afgelopen. Voor ons dus des te meer reden om hiermee door te gaan. Er zijn alweer meerdere aanmeldingen binnen. Wil jij ook in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op. Klink op onderstaande link voor meer informatie

https://www.steun22q11.nl/projecten-evenementen/projecten/hulphond 

Reactie van ouder

“We hebben afgelopen dinsdag de eindevaluatie bij Hulphond gehad. Zowel mijn dochter en ik vinden het erg jammer dat de sessies zijn afgelopen. Mijn dochter is flink vooruitgegaan en heeft nu al beter inzicht in haar gedrag en communiceren, zodat ze duidelijker op anderen overkomt. Ook heeft ze meer inzicht in haar eigen gevoelens en wanneer het haar te veel wordt. Ik zou sessies bij Hulphond voor ieder kind met 22q11 aanraden die een klik heeft met dieren/honden. Ik denk zeker dat het een goede toevoeging zou zijn bij de "behandeling"/ begeleiding” van kinderen met het 22q11 syndroom."

Plaats opmerking
Je email adres zal niet zichtbaar zijn voor anderen.

Anoniem

€17,00

Concieta

€10,00

Björn Schepers

€7,00

Anoniem

€7,00

Anoniem

€7,00

Björn Schepers

€7,00

Björn Schepers

€7,00

Erna van Zoelen

€30,00

Björn Schepers

€7,00

Björn Schepers

€7,00

Björn Schepers

€7,00

Björn Schepers

€12,00

Marleen

€100,00

Björn Schepers

€25,00

Elzen Meike

€5,00

Diny van Tuijl

€20,00

Goblin Speelgoed Uden

€25,00

Ĺ. ROZEMAN-SCHOLTE

€50,00

Projectinformatie
€350,00 Opgehaald vanaf 1 december
1