Stichting Steun 22Q11

Steun voor taalontwikkeling bij kinderen met 22q11.2 deletiesyndroomTaal is overal om ons heen in de wereld. Het is daarom voor kinderen heel belangrijk om taal te leren. Voor kinderen met 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS) is taal soms lastig. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om nieuwe woorden te leren of hebben moeite met het maken en begrijpen van lange zinnen. Er is nog niet zoveel bekend over hoe taal zich bij kinderen met 22q11DS ontwikkelt gedurende de kindertijd. Daarom werd eerder een groot taalonderzoek opgestart: het 3T onderzoek. Het doel van dit onderzoek was om de taal van kinderen met 22q11DS op meerdere momenten te meten, om zo te kunnen zien hoe de taalvaardigheid zich ontwikkelt.

Door de coronapandemie kon er echter maar één meting afgerond worden. Nu, in 2023, hebben we nieuwe mogelijkheden om een vervolgmeting uit te voeren bij de kinderen die vòòr de pandemie ook hebben meegedaan aan het onderzoek. In het schooljaar 2023-2024 willen we de kinderen met 22q11DS opnieuw testen op het gebied van taal. Ook kijken we naar andere vaardigheden die belangrijk zijn voor de taalontwikkeling, zoals aandacht en geheugen. We vergelijken deze kinderen met normaal ontwikkelende kinderen die ook al eerder meededen aan het 3T onderzoek. Op die manier leren we hoe de taal van kinderen met 22q11DS zich ontwikkelt, en wat risicogebieden of juist sterke kanten zijn. Ook begrijpen we beter wat mogelijke oorzaken van taalproblemen kunnen zijn. Dit is zowel van wetenschappelijk belang, omdat het ons meer inzicht geeft in de relatie tussen cognitie (aandacht en geheugen) en taal, maar het heeft ook belangrijke gevolgen voor de zorg en het welzijn van kinderen met 22q11DS. Voor deze kinderen en hun omgeving kan het onderzoek leiden tot meer aandacht voor (de oorzaken van) taalproblemen, waarvan we weten dat het veel impact heeft op het dagelijks leven, en eventuele behandelingen hiervoor. Ook biedt het kennis over prognose en handvatten voor professionals die werken met kinderen met 22q11DS.

 

Aan het 3T onderzoek deden gelukkig veel kinderen met 22q11DS en controle-kinderen met een normale ontwikkeling mee. Dat is goed, want een grote groep is nodig om sterke conclusies te kunnen trekken. Het betekent echter ook dat het een hele klus wordt om alle kinderen in het schooljaar 2023-2024 weer te testen. Daarom is ondersteuning bij het uitvoeren van deze follow-up meting noodzakelijk

Indicatieve begroting

Gezien de inspanningen die verricht moeten worden om de meetronde te voltooien en de periode waarin dat werk moet plaatsvinden, heeft het onze voorkeur om een onderzoeksassistent aan te stellen die gedurende 9 maanden 3 dagen per week werkt. Dit kost € 23.700,--.

Geprefereerde periode: 1 oktober 2023 – 30 juni 2024.

Alternatieve scenario’s zouden zijn (met aangepaste aanvangs- en einddata van de aanstelling):

• 2 dagen per week gedurende 6 maanden € 10.500,--

• 2 dagen p.w. gedurende 9 maanden / 3 dagen p.w., 6 maanden € 15.800,-

Taal actie Uni Utrecht
nieuws (0)
Peptalk (0)
Donaties (0)

Er zijn nog geen nieuws updates geplaatst bij dit project

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit project

Plaats opmerking
Je email adres zal niet zichtbaar zijn voor anderen.

Er zijn nog donaties voor dit project

Projectinformatie
€0,00 Opgehaald van € 24.000,00 90 dagen te gaan
0