Privacy Statement

Privacy Statement

De diensten onder de naam ‘DoSupport!’ worden aangeboden door PGOsupport. Door gebruik te maken van de website en diensten van DoSupport, ga je akkoord met het Privacy Statement van PGOsupport en onderstaande aanvullingen en verschillen.

Welke gegevens verwerkt DoSupport en voor welk doel?

1. Voor registratie bij DoSupport verwerken we de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

2. DoSupport verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Je voornaam, achternaam en e-mailadres gebruiken we om je account te activeren en je deelname mogelijk te maken. Je telefoonnummer gebruiken we om je te bellen voor de telefonische intake wanneer je een actie of campagne start.
Ook gebruiken we deze gegevens om je te vragen of je ons wilt steunen of om je te informeren over onze diensten.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare acties gericht tegen DoSupport, haar organisatie en deelnemers, en in waarschuwingssystemen ter voorkoming of opsporing van fraude.

3. Van donateurs verwerken we de volgende gegevens

  • Naam
  • Straat
  • Postcode
  • Woonplaats
  • E-mail

4. DoSupport verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het toesturen van een artikel als tegenprestatie, om je te bedanken voor je bijdrage of om je te vragen naar een aanvullende bijdrage.

Zie voor bewaartermijnen, beveiligingsmaatregelen, verwerkersovereenkomsten, inzagerecht, verwijdering van je gegevens en de bezwaarprocedure het Privacy Statement van PGOsupport.

Dit Privacy Statement kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we op deze website.