Zorgeloos naar school

 

Onze droom

Leerlingen met een chronisch aandoening in Nederland gaan zorgeloos naar school in het regulier onderwijs. Over 5 jaar is het doodgewoon dat aan leerlingen en studenten met een chronische aandoening direct wordt gevraagd wat ze nodig hebben op school om gewoon mee te kunnen doen. De leerlingen en studenten denken zelf mee over mogelijke maatwerk oplossingen, daartoe uitgenodigd door school en afhankelijk van de leeftijd samen met hun ouder(s). Daarna worden er duidelijke afspraken gemaakt. Een vast aanspreekpunt op school is vervolgens beschikbaar. Om dit te bereiken is het van belang dat reguliere scholen deze leerlingen direct en structureel op de kaart hebben staan. Zodat er meteen een maatwerk plan gemaakt kan worden om de benodigde ondersteuning samen met de leerling en ouders doeltreffend te kunnen identificeren. Tenslotte is er op school voldoende kennis en kunde aanwezig om de benodigde doeltreffende aanpassingen te kunnen maken in continue afstemming met leerling en ouders. Dus structurele aandacht, zodat individuele aanpak mogelijk is. Als stichting werken we daarom aan het zichtbaar maken van deze groep leerlingen, concrete handvaten voor ouders, leerlingen en scholen, en behartigen we de belangen van deze leerlingen in het landelijke beleid.

Praatplaat ZNS_V4

Doelgroepen

Onze primaire doelgroepen zijn de leerling, ouder en school. Want in die driehoek ligt het uitgangspunt van het zorgeloos maken. Daarnaast richten we ons professionals in het zorg-en onderwijsveld, die een belangrijke ondersteunende of faciliterende rol (kunnen) spelen.

Elke klas drie leerlingen

In een klas van 25 leerlingen zitten gemiddeld drie leerlingen met een chronische aandoening. Er is een enorme verscheidenheid aan chronische aandoeningen, variërend van astma tot een auto-immuunaandoening, van spierziekte tot migraine. Ongeveer de helft van deze leerlingen voelt zich onbegrepen, en een derde krijgt niet de ondersteuning die hij of zij nodig heeft.