Voedselbank Nijmegen

ORGANISATIE
Stichting ‘De Voedselbank Nijmegen’ is een 100% non-profit organisatie met de doelstelling om directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen, en tegelijk verspilling van goed voedsel tegen te gaan.

Een organisatie met alleen maar vrijwilligers

Bij ons werken geen betaalde krachten, maar uitsluitend vrijwilligers. Ook de bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd. Zo kunnen wij de gratis voedselpakketten verstrekken zonder personeelskosten.

Verwerving en uitgifte

In Nijmegen en de gemeente Overbetuwe delen wij op zeven locaties voedselpakketten uit. Op dit moment zijn daarbinnen zo’n 150 vrijwilligers voor de voedselbank actief. Zij werken in groepen die allemaal een eigen taak hebben en onder leiding staan vaneen coördinator. De Voedselbank Nijmegen betrekt wekelijks voedsel van de Regionale Voedselbank Arnhem. Daarnaast kunnen wij rekenen op de (rest)producten van vele grote en kleine ondernemers. Ook donaties van particulieren (zowel in de vorm van levensmiddelen als in de vorm van contant geld), zijn van wezenlijk belang. Wilt u ook goederen doneren? Lees verder bij Heeft u voedsel over?

Over de organisatie

De Voedselbank Nijmegen is aangesloten bij de landelijke organisatie van voedselbanken en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Jaarlijks publiceert de Voedselbank Nijmegen een jaarverslag inclusief financiële verantwoording.

De Voedselbank Nijmegen voldoet als    aan de voorwaarden van de Belastingdienst.

Achtergrond Voedselbank Nijmegen

De Stichting Voedselbank Nijmegen is opgericht op 9 december 2004. Sinds mei 2005 reiken wij op wekelijkse basis voedselpakketten uit. “Wanneer armoede en verspilling geen thema’s meer zijn in onze stad, zullen wij onszelf met vreugde opheffen. Tot die tijd echter zetten we ons in om een klein beetje tegenwicht te bieden tegen die armoede en verspilling”, aldus ds. Paul Oosterhoff, initiatiefnemer Voedselbank Nijmegen.

Bestuur:

Jan van Halder, voorzitter

Mark Buck, secretaris

Ton Janssen, penningmeester

Sonja Esser

Patricia van Hooff

Vivian Visser

Cees van Verseveld

Hans van der Westen

 

Beloningsbeleid: Alle medewerkers zijn onbezoldigd en krijgen geen enkele vergoeding.

Activiteiten: De activiteiten zijn te vinden in het Sociaal Jaarverslag 2017

De financiële verantwoording vindt u in Jaarrekening  2017

Het Beleidsplan, Sociaal Jaarverslag en de Jaarrekening zijn oproepbaar en te downloaden.

 

Naam: Stichting Voedselbank Nijmegen

RSIN: 814892218

Groenestraat 170

6531 HW  Nijmegen

Tel. 06 221 34 130

Mail: info@voedselbanknijmegen.nl