Vereniging Kinderkanker Nederland

Jaarlijks wordt bij ongeveer zeshonderd kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Het merendeel van die kinderen geneest na een vaak lange en zware behandeling met chemotherapie, bestraling en/of chirurgie. 

Helaas overlijdt elk jaar bijna een kwart.

De Vereniging
De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker. Onze missie is het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg en nazorg voor kind en gezin. Dit doen wij door het delen van ervaringen mogelijk te maken, informatie te verstrekken, belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Wij geloven namelijk dat:

  • de (na)zorg voor en de begeleiding van een kind met kanker teamwork is. Samen kunnen behandelaars en ouders voor kind en gezin de beste kwaliteit van leven bereiken. Samenwerking is essentieel.
  • de zorg voor kinderen met kanker alleen kan verbeteren door concentratie van zorg en onderzoek. Daarom zijn wij mede-initiatiefnemer van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Samen voor Beter
Bij alles wat we doen baseren we ons op de wensen, behoeften en ervaringen van ouders en kinderen. Met elkaar en met zorgverleners, waaronder kinderoncologen en verpleegkundigen, proberen we de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van kinderen en hun gezin te verbeteren. Dat doen we vanuit een heldere visie en op een professionele, deskundige en integere manier. Zo werken we samen aan de best mogelijke zorg.

Totale opbrengst
€11.523,00
Lopende projecten
€0,00 Opgehaald vanaf 4 februari
Steun actie