Stichting Pulmonale Hypertensie

Stichting Pulmonale Hypertensie

De Stichting Pulmonale Hypertensie streeft ernaar de kwaliteit van leven van mensen met pulmonale hypertensie en hun omgeving te bevorderen, hen de eigen regie te kunnen laten voeren over de zorg en te participeren in de samenleving. De Stichting wil het welzijn voor mensen met pulmonale hypertensie bevorderen door: 

* Het behartigen van de belangen van patiënten met pulmonale hypertensie

* Het genereren van bekendheid bij derden 

* Het geven van voorlichting

* Het organiseren en faciliteren van patiëntencontact 

* Het bevorderen van medisch en/of wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot PH

Lopende projecten
€0,00 Opgehaald vanaf 2 juni
Steun actie