MS Vereniging Nederland

MS Vereniging Nederland is de enige patiëntenvereniging in Nederland voor mensen met multiple sclerose (MS) en hun naasten. De vereniging biedt de circa 8.000 aangesloten leden activiteiten en diensten aan die hen ondersteunen bij vragen en problemen. Bijvoorbeeld door het geven van informatie via themabijeenkomsten, het magazine MenSen en de MS-telefoon. Ook geeft de vereniging voorlichting over de mogelijkheden in de gezondheidszorg en behartigt ze de belangen van mensen met MS bij onder meer de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Help ons mee om nog meer activiteiten te kunnen organiseren voor onze leden en draag bij aan een van onze sponsoractiviteiten.

 

Lopende projecten
€0,00 Opgehaald van €5.000,00 249 DAGEN TE gaan
Steun actie